Website đang tạm ngừng hoạt động vì một trong các lí do sau :


1. Website đang trong quá trình cập nhật dữ liệu mới
2. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá băng thông cho phép .
3. Gói dịch vụ sử dụng vượt quá dung lượng lưu trữ cho phép .
4. Dịch vụ bị tạm khóa do hết hạn .
5. Website vi phạm điều khoản sử dụng .